JAK TO FUNGUJE?
VLOŽTE INZERÁT
Nastavíte si všechny informace, nahrajete fotografie. Popíšete největší lákadla okolí. My inzerát zdarma zveřejníme. Postaráme se, aby se dostal jen k potenciálním kupcům.
INZERUJTE BEZ POPLATKU
Ať jste realitka nebo přímý vlastník, nad kávou domluvíte prodej přímo s kupujícím nebo s profi realitkou. Vše je ve vaší režii. Neplatíte navíc ani korunu, a už vůbec ne za inzerci.
URYCHLETE PRODEJ
Odhad ceny nemovitosti, půdorys objektu, fotografování a rozšířená reklama. Pokud chcete zvýšit své šance, tyto placené služby vám pomohou. Máte ležáky a realitka nezafungovala? Doporučujeme i ověřené makléře profíky!

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy prodavame.To - Ing. Pavel Čejka s adresou provozovny
Libkovská 1073, 102 00 Praha 4. IČO 87903211


Úvodní ustanovení
1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webové stránky provozovatele umístěné na internetové doméně prodavame.to nebo prodavameto.cz a všech jejích subdoménách (dále jen "prodavame.To") a další související právní vztahy.

2. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat a to bez předchozího informování uživatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Definice pojmů

1. Provozovatelem je Ing. Pavel Čejka s adresou provozovny Libkovská 1073, 102 00 Praha 10.

2. Uživatel je fyzická či právnická osoba registrována na webových stránkách.

3.  Realitním makléřem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí osoba, která vykonává realitní činnost (dále jen "Realitní makléř").


3. Uživatelé a realitní makléři jsou povinni se řídit těmito obchodními podmínkami a dalšími pokyny provozovatele. Uživatelem se uživatel stává okamžikem dokončení registrace uživatele na webových stránkách.


Práva a povinnosti uživatele

 

1. Na základě dobrovolné registrace Uživatele, provedené na stránkách prodavame.To může Uživatel přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu pak může editovat svůj profil a zadávat nabídky na prodej nemovitostí. Uživatel muže reagovat na inzerci jiných uživatelů.

2. Realitní makléř smí na stránkách prodavame.To zveřejňovat nabídky jako jakýkoli jiný uživatel za předpokladu, že svoji nabídku označí jako nabídku realitní kanceláře.

3. Realitní makléř smí reagovat na nabídky ostatních uživatelů.

3. Registrovat se může každá fyzická osoba nebo právnická osoba.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo schvalovat nový profil Uživatele a jeho veškeré změny.

5. V případě podezření na porušení těchto obchodních podmínek nebo také z jiných závažných důvodů si provozovatel vyhrazuje právo smazat nebo zablokovat uživatelský účet bez předchozího upozornění.

5. Provozovatel neručí za správnost údajů a obsahu jednotlivých inzerátů, jejichž obsah tvoří Uživatelé.

6. Uživatel je zodpovědný za veškerý obsah, který na webových stránkách zveřejní.

7. Uživatel je povinen vystupovat pod svým jménem nebo názvem společnosti a uvádět ve svém uživatelském účtu pravdivé údaje.

8. Uživatel je povinen dodržovat platnou legislativu České republiky. Pokud uživatel inzeruje své nemovitosti v zahraničí, tak je zároveň povinen dodržovat platnou legislativu daného státu.

9. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu vybavení provozovatele.

11. Provozovatel si vyhrazuje právo mazat nebo nezveřejňovat inzerci, ktrerá není v souladu s charakterem tohoto webu.

 

Inzerování nabídek a plnění služby

1. Uživatel bere na vědomí, že mu provozovatel portálu pouze umožňuje zveřejnění inzerátu a potenciálním zákazníkům je kontaktovat. Provozovatel v žádném případě nezodpovídá za samotný obchod a nezodpovídá na jakékoliv následky z ní vyplývající.

Poplatky

1. Vytvoření profilu a vedení uživatelského účtu je bezplatné.
2. Veškerá inzerce nemovitostí je zdarma.
3. Uživatel má možnost objednat si doplňkové služby přímo od poskytovatele portálu prodavame.TO. Tyto služby jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku.

 

Doplňkové služby

1. Doplňkové služby nabízí přímo provozovatel stránek.

2. Doplňková skužba "doporučení realitního makléře" je nabízena zdarma. V okamžiku tohoto doporučení, tj. předáním kontaktu Uživatele realitnímu makléři probíhá veškerý obchodní styk výhradně jen mezi makléřem a Uživatelem. Provozovatel serveru prodavame.TO neodpovídá za smlouvy a obchodní kroky mezi Uživatelem a doporučeným makléřem


Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Uživatel souhlasí se zpracováním veškerých poskytnutých osobních údajů a jejich trvalým uložením v databázi Provozovatele.
3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících ze zprostředkování mezi Provozovatelem a Uživatelem navzájem i těch, vznikajících mezi Uživateli navzájem ze zprostředkované služby, jakož i pro účely vedení uživatelského účtu.
4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

Zasílání sdělení a cookies
1. Uživatel souhlasí se zasíláním informačních zpráv na jeho e-mailovou adresu. Jsou to informační zprávy týkající se jeho uživatelského účtu nebo důležitých změn na webových stránkách.
2. Uživatel souhlasí, se zasíláním obchodních sdělení na jeho e-mailovou adresu. Tento souhlas je vyjádřen registrací na portálu prodavame.To.
3. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

Při poskytování našich služeb využíváme cookies. Používáním webu prodavameto.cz s tím vyjadřujete souhlas Další informace